Τι σημαίνει Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός:

Η Ιστορία του NLP

ti simainei nlp nevroglossikos programmatismos

Neuro – Linguistic Programming:

Το Σύστημα NLP

Περιεχόμενα

Τι σημαίνει ο όρος
Νεύρο – Γλωσσικός – Προγραμματισμός

ti einai neyroglossikos programmatismos orismos 450

Neuro – Linguistic Programming (NLP)

Ο Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός εξετάζει και αναλύει τα 3 βασικότερα στοιχεία της ανθρώπινης ύπαρξης, τα οποία δημιουργούν τη συμπεριφορά μας, η οποία με τη σειρά της επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την υγεία, την οικογένεια, τη δουλειά και την καριέρα μας, καθορίζοντας με αυτό τον τρόπο την ποιότητα και τα αποτελέσματα της ζωής μας.

Ο Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός – NLP περιγράφει τη σχέση ανάμεσα στο Μυαλό (νεύρο), τη Γλώσσα (γλωσσικός) και το πώς η αλληλεπίδρασή τους επηρεάζει το Σώμα και τη Συμπεριφορά μας (προγραμματισμός).

Το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα ρυθμίζει τη λειτουργία του σώματός μας.

Η Γλώσσα καθορίζει το πώς συνδεόμαστε και το πώς επικοινωνούμε με τους άλλους ανθρώπους γύρω μας, αλλά και με τον εαυτό μας.

Ο Προγραμματισμός καθορίζει τα πρότυπα που δημιουργούμε για τον κόσμο.

Το NLP αφορά τη χρήση δυναμικών τεχνικών και μεθόδων, για να δημιουργηθούν αποτελεσματικές αλλαγές στον τρόπο σκέψης, στη συμπεριφορά και στην επικοινωνία.

Που βασίζεται ο Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός?

pou vasizete nevroglossikos programmatismos nevro neuro

Νεύρο – Neuro
1. Νεύρο (Neuro):

Το Νεύρο αναφέρεται στο νευρικό μας σύστημα, το οποίο λαμβάνει δια μέσου των 5 αισθήσεων (όραση, ακοή, αφή, όσφρηση, γεύση) τα μηνύματα και τις πληροφορίες από το εξωτερικό περιβάλλον, στη συνέχεια τα μεταφέρει στο κεντρικό νευρικό σύστημα, τα επεξεργάζεται και κάνει συνδέσεις, δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο κάθε αρνητικά ή θετική εμπειρία στον άνθρωπο.. 

Είναι δηλαδή, ένας τρόπος ανθρώπινης σκέψης, μίας κοσμοθεωρίας και στερεότυπων που προέκυψαν ως επακόλουθο της επαφής του ατόμου με το περιβάλλον και την κοινωνία.

Ο Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός μελετά τον τρόπο που λειτουργεί το Μυαλό, τον τρόπο που σκεφτόμαστε και το πώς αποθηκεύουμε τις εμπειρίες του παρελθόντος και πώς όλα αυτά μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε κάθε φορά που θέλουμε να πετύχουμε ένα στόχο.

Αφορά το πώς λειτουργεί ο Εγκέφαλος και το πώς αλληλοεπιδρά με το Σώμα.

Γλωσσικός – Linguistic

glossiko lexeis lektiki epikoinonia mi lektiki

2. Γλωσσικός (Linguistic):

Το Γλωσσικό αναφέρεται στη γλώσσα (γλωσσολογία) του ανθρώπου, η οποία είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ανθρώπινης ύπαρξης.

Αναφέρεται στις λέξεις και πώς τις χρησιμοποιούμε.

Πώς επηρεαζόμαστε από τις λέξεις που χρησιμοποιούμε και πώς οι αντιλήψεις μας διαμορφώνονται από τις λέξεις που διαλέγουμε.

Ως γλώσσα, εννοούμε τόσο τη λεκτική, όσο και τη μη λεκτική, δηλαδή τη γλώσσα του σώματος, των κινήσεων και των εκφράσεων του προσώπου μας.

 Οι λέξεις που χρησιμοποιούμε για να επικοινωνήσουμε, περιγράφουν το νόημα που δίνουμε σε κάθε εμπειρία μας.

Εκτός όμως από αυτό, οι λέξεις κρύβουν και άλλα νοήματα, καθώς και μία στάση απέναντι στα πράγματα και τις καταστάσεις.

Ο Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός εξηγεί πως η λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία επηρεάζουν τον τρόπο σκέψης, την διάθεση και τη συμπεριφορά μας.

Κατόπιν, δημιουργεί μοντέλα και τεχνικές πάνω σε αυτό, δηλαδή χρησιμοποιεί τη γλώσσα και τους τρόπους έκφρασης για την υποβοήθηση επίτευξης των προσωπικών αναγκών και στόχων του ανθρώπου.

Προγραμματισμός - Programming

programamtismos egkefalou nlp 1

3. Προγραμματισμός (Programming):

Ο Προγραμματισμός αναφέρεται στον τρόπο που οργανώνουμε τις σκέψεις μας αλλά και τα «προγράμματα» του νου μας, τα οποία εκτελούμε ασυνείδητα για να πετύχουμε ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα.

Επιπλέον, ο άνθρωπος λειτουργεί με βάση τις συνήθειες που κληρονόμησε στην παιδική ηλικία και συνεχίζει να αποκτά κατά τη διάρκεια της ζωής του μέσα από τις εμπειρίες του.

Κάποιες φορές, οι συνήθειες και τα «προγράμματα» είναι χρήσιμα και παραγωγικά, αλλά κάποιες άλλες φορές είναι πραγματικά ανεπιθύμητα και αρνητικά.

Ο «προγραμματισμός» είναι η κατανόηση ότι ένα άτομο διαχειρίζεται τη ζωή του μέσω στρατηγικών, παρόμοιων με έναν υπολογιστή που χρησιμοποιεί ειδικά προγράμματα για να επιτύχει τους στόχους του.

Ο τρόπος που οργανώνουμε τις πράξεις μας, τις σκέψεις και επεξεργαζόμαστε τις εμπειρίες του παρελθόντος, μπορεί να επαναπρογραμματιστεί, ώστε να έχουμε την καλύτερη δυνατή στρατηγική για την επίτευξη των στόχων μας.

Οι συνήθειες του τρόπου σκέψης μας, οδηγούν σε συνήθειες συμπεριφοράς.

Ανακαλύπτοντας αυτές τις συνήθειες μπορούμε στη συνέχεια να αποφασίσουμε αν μας βοηθούν ή μας βάζουν εμπόδια.

Ο Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός χρησιμοποιεί αποτελεσματικές μεθόδους, για να αλλάξει κάποιος τις συνήθειες συμπεριφοράς, τα «προγράμματα» του νου και τον τρόπο σκέψης του.

Η Ιστορία του Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού

nlp grinder bandler

Οι Ιδρυτές του NLP είναι ο Dr. Richard Bandler και ο John Grinder

Το NLP δημιουργήθηκε από τον μαθηματικό Dr. Richard Bandler και από τον γλωσσολόγο John Grinder, στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη δεκαετία του 1970.

Ο Dr. Richard Bandler είναι αυτός από τον οποίο ξεκίνησαν όλα.

Η Έμφυτη Ιδιοφυΐα του έφτασε στον πυρήνα, του τι κάνει τους ανθρώπους να λάμπουν.

Γοητευμένος, από το πώς οι άνθρωποι επιτυγχάνουν, προσπάθησε να βρει τα πώς και τα γιατί.

Έτσι, ξεκίνησε τη μελέτη της ανθρώπινης τελειότητας, θεμελιώνοντας το Νευρογλωσσικό Προγραμματισμό.

Ο Dr.Richard Bandler και ο John Grinder ξεκίνησαν να ερευνούν και να μελετούν τον τρόπο σκέψης, συμπεριφοράς, κίνησης και παρακίνησης κορυφαίων ανθρώπων που ήταν άριστοι στο αντικείμενό τους και επιτυχείς στη ζωή τους, με σκοπό να βρουν τις συνειδητές και ασυνείδητες στρατηγικές τους.

Δεκαετίες εμπειρίας και συνεργασίας με όλων των ειδών ανθρώπων, από επιτυχημένους ηγέτες, αθλητές των Ολυμπιακών αγώνων, διευθύνοντες συμβούλους, κορυφαίους προπονητές, άριστους επαγγελματίες και άτομα που βίωσαν απόρριψη, μας χάρισαν σήμερα το πολύτιμο εργαλείο που λέγεται Νευρογλωσικκός προγραμματισμός.

Ερεύνησαν, ανακάλυψαν και αποκωδικοποίησαν τη σύνδεση μεταξύ νευρολογικών διαδικασιών και  γλωσσικών προτύπων συμπεριφοράς.

Αποκωδικοποίησαν τη λειτουργία του Μυαλού σε σχέση με το Νευρικό Σύστημα, τη Φυσιολογία και την Επικοινωνία και μας έδωσαν τη μέθοδο με βήματα, οδηγίες και άπειρες τεχνικές.

Οι ερευνητές αυτοί παρατήρησαν τις δεξιότητες προικισμένων ανθρώπων και έφτιαξαν ένα Μοντέλο Διδασκαλίας το οποίο μπορεί να εκπαιδεύσει οποιονδήποτε, να αναπτύξει ανάλογες δεξιότητες και να αντιστρέψει τα Μοτίβα Συμπεριφοράς του, από μη ωφέλιμα σε ωφέλιμα.

Το NLP αναπτύχθηκε ως «Μοντέλο Συμπεριφοράς» από την ερευνητική δραστηριότητα των Richard Bandler και John Grinder καθώς και της μελέτης των:

– Βιρτζίνια Satir

– Fritz Perls και

 – Milton Erickson

nlp training ekpaideyseis

Στην ουσία το σύστημα του NLP διαθέτει καινοτόμα εργαλεία που ανοίγουν πόρτες στη ζωή του ανθρώπου, ενισχύοντας την νοητική ευφυία και τη συναισθηματική νοημοσύνη, στοχεύοντας την αριστεία και την τελειότητα.

Προσφέρει δυναμικές τεχνικές και αποτελεσματικές στρατηγικές και για όλους όσους ενδιαφέρονται να προοδεύσουν στη ζωή τους, αγγίζοντας τα βέλτιστα αποτελέσματα που επιθυμούν.

Global Innovative Life – Training Center:
Κέντρο Εξέλιξης & Επιτυχίας

neyroglossikos programmatismos cosmotherapy center richard bandler 450

Ο Στόχος μας είναι η δική σας Εξέλιξη και Πρωτοπορία!

Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για την εκμάθηση του Neuro-Linguistic Programming – NLP, είτε πρόκειται για την εφαρμογή σε προσωπικό επίπεδο είτε σε επαγγελματικό, είναι να επιλέξετε έναν πιστοποιημένο επαγγελματία, εκπαιδευτή και σύμβουλο του NLP, ο οποίος να είναι έμπειρος και εκπαιδευμένος από τους δημιουργούς του αυθεντικού Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού.

Η Άντρη Κουτσόφτα, εκπαιδεύτηκε και πιστοποιήθηκε από τον Dr. RICHARD BANDLER co-creator of NLP, τον Πατέρα και συν δημιουργό του Νευρογλωσσικού  προγραμματισμού στην Αμερική.

Επίσης, εκπαιδεύτηκε και πιστοποιήθηκε από το American Board of Neuro-Linguistic Programming.

Είναι η πρόεδρος της NLP Association of Excellence UK (NLPAE) στην Κύπρο και ο επίσημος παροχέας και συνεργάτης της International Guilt of NLP & Coaching στο Ηνωμένο Βασίλιεο.

Είναι διεθνώς πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια του Νευρογλωσσικού προγραμματισμού – NLP Neuro-Linguistic Programming και του Life Coaching NLP, του Time Line Therapy™ και της Υπνοθεραπείας.

global innovative life logo gold

Η μοναδικότητα του NLP είναι ότι σε εκπαιδεύει να δεις τα πράγματα από μια άλλη οπτική γωνία, η οποία απελευθερώνει τα μπλοκαρίσματα του μυαλού και ξεκλειδώνει την εσωτερική δυναμική που υπάρχει μέσα σου, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην βελτίωση της ζωής σου.

Απευθύνεται σε όποιον θέλει να βελτιωθεί στον επαγγελματικό τομέα, στις σχέσεις του, στην προσωπική ανάπτυξη του ή να αλλάξει καριέρα και να ασχοληθεί με το επάγγελμα του Συμβούλου – NLP ή να το συνδυάσει με την ήδη υπάρχουσα δουλειά του, ενισχύοντας τα εισοδήματά του!

Με την κατάρτιση των δικών μας πιστοποιήσεων σας εγγυόμαστε ότι θα είστε πανέτοιμοι να εφαρμόσετε με επιτυχία όλα όσα συμπεριλαμβάνει μία πλήρης πιστοποιημένη εκπαίδευση – ΝLP και θα σας δώσει όλα τα εφόδια που χρειάζεστε, για να έχετε τα αποτελέσματα που εσείς θέλετε στη ζωή σας.

nlp pistopoiimenes ekpaideyseis

Ολοκληρώνοντας τις Διεθνείς Πιστοποιημένες Εκπαιδεύσεις μας θα αποκτήσετε τις πιο κάτω πιστοποιήσεις Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού (NLP):

  1. Πιστοποίηση Συμβούλου NLP
  2. Πιστοποίηση Συμβούλου Time Line Therapy™
  3. Πιστοποίηση Life Coaching – NLP
  4. Πιστοποίηση Υπνοθεραπευτή

Θα αποκτήσετε πλήρεις επαγγελματικές γνώσεις και άριστες ικανότητες για να εξασκήσετε, όσοι επιθυμείτε, το επάγγελμα του Συμβούλου, ώστε να βοηθάτε και να εξελίσσετε άλλους ανθρώπους, έχοντας πλέον τους δικούς σας πελάτες και θα αναγνωριστείτε επαγγελματικά από διεθνείς και αξιόπιστους οργανισμούς Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού (NLP), Υπνοθεραπείας και Life Coaching.

Περισσότερα για το NLP